Hoeveel energie en CO₂ bespaar ik als ik de verwarming wat lager zet?

De gemiddelde binnentemperatuur heeft een belangrijke invloed op het energiegebruik dat nodig is voor de verwarming van een huis. Het reduceren van deze temperatuur met 1 of 2 graden kan op jaarbasis het gasverbruik, of elektriciteitsverbruik van een warmtepomp, al met 8-16% reduceren. Voor een gemiddeld huishouden levert dat een besparing op van 100-200 m³ aardgas en 170-340 kg CO₂ uitstoot. Voor verwarming met een warmtepomp bespaart dit 240-480 kWh elektriciteit en 100-200 kg CO₂.

#verwarming #warmetruiendag

De warmtevraag van een woning is direct afhankelijk van het aantal verwarmings-graaddagen. Deze zijn gebaseerd op de som van het aantal dagen dat de buitentemperatuur onder de 18 graden blijft, gewogen met het gemiddelde aantal graden verschil.

Gebaseerd op de graaddagencalculator van MinderGas.nl [1], gaat het aantal graaddagen met ca. 10% omlaag bij het reduceren van de gemiddelde binnentemperatuur met 1 °C en met ca. 20% bij een reductie van 2 °C. Het gemiddelde gasverbruik van een huishouden bedraagt ongeveer 1200 m³ aardgas per jaar, waarvan ongeveer 80% wordt gebruikt voor verwarming [2]. Op basis van de reducties in graaddagen zou er een primaire energiebesparing gerealiseerd kunnen worden van ca. 3-6 GJ en een CO₂ emissiereductie van 170-340 kg CO₂, voor een gemiddeld huishouden.

warmetruiendag

Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een luchtwarmtepomp bedraagt 3000 kWh per jaar bij een goed geïsoleerd huis [3]. Als 80% hiervan voor verwarming wordt gebruikt, bedraagt de primaire energiebesparing ca. 2-4 GJ en de CO2 emissiereductie 100-200 kg CO2 (o.b.v. een gemiddeld rendement voor elektriciteitsopwekking van 45% en een CO2-emissiefactor van 0,43 kg CO2/kWh in Nederland in 2018 [4]).

Als de elektriciteit in Nederland groener wordt zal de CO2 winst evenredig dalen. Samengevat, als de thermostaat teruggedraaid wordt met 1 of 2 °C, kan er ca. 10-20% gereduceerd worden op het energiegebruik voor verwarming. Dit bedraagt een reductie van ca. 8-16% op het totale aardgasverbruik van een woning of totale elektriciteitsverbruik van een warmtepomp. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een jaarlijkse reductie van 170-340 kg CO2 emissies in geval van CV-ketel of 100-200 kg CO2 emissies bij een warmtepomp.

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Dit antwoord is geschreven door Wina Crijns-Graus.
Reviewer: Oscar van Vliet
Redacteur: Arfor Houwman

Gepubliceerd op: 4 februari 2021

[1] MinderGas (2021). Gewogen graaddagen calculator. De Bilt. https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/new

[2] Milieucentraal (2021): Gemiddeld energieverbruik met gas https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/inzicht-in-je-energierekening/gemiddeld-energieverbruik/

[3] Milieucentraal (2021): Gemiddeld energieverbruik met volledige warmtepomp https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/volledige-warmtepomp/

[4] CBS (2020). Rendement en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2018. Gepubliceerd op 21-2-2020 https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/08/rendement-en-co2-emissie-elekrtriciteitproductie-2018

©De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.